Kan man själv lägga golv eller ska man ringa en golvläggare?

Nya golv kan verkligen förvandla ett rum! Det handlar inte enbart om det rent estetiska utan olika golv är olika sköna att gå på. I den här texten ska vi försöka besvarar frågan om man själv kan lägga in nya golv eller om det är bättre att låta proffs göra jobbet.

Kan man själv lägga golv eller ska man ringa en golvläggare?

När ska man ringa en golvläggare?

Har man inte tid att lägga nya golv spelar det igen roll hur händig man anser sig vara. Då är svaret givet på frågan: kan man själv lägga golv eller ska man ringa en golvläggare? Är man osäker på om man är tillräckligt händig för att arbeta med den golvtyp man vill ha är det också läge att be om hjälp.

Golvläggare kan även hjälpa dig om du vill investera golvvärme, alltså värmeslingor som placeras under det nya golvet. Vi rekommenderar och att man vänder sig till proffs när det gäller alla våtutrymmen eftersom det kan vara svårt att få till skarvar som är helt täta, oavsett om man jobbar med matta eller klinkers.

När ska man försöka på egen hand?

Om det är viktigt att komma så billigt undan som möjligt och man har den tid som projektet kräver kan man gott och väl satsa på att lägga golvet själv. Så kallade klickgolv av trä är framtagna för att vara lättlagda om underlaget bara är tillräckligt platt. Ofta man också helt komma undan det här med att lägga nytt golv genom att istället renovera det befintliga. Massiva trägolv kan slipas om många gånger.

Att lägga golv själv har för- och nackdelar

Man måste vara en väldigt händig person och ha gott om tid för att klara det mest avancerade typerna av golv. Med det sagt så klarar de flesta faktiskt att lägga de i handeln vanligast förekommande golven. Problemet är det att det tar tid som man hade kunnat använda till annat. Om tid är pengar för dig är det kanske smartare att du utövar din profession än att du försöker spara pengar genom att själv lägga in golv.